You are currently viewing Választási arcképcsarnok 3. rész, Gyurcsány Ferenc portréja

Választási arcképcsarnok 3. rész, Gyurcsány Ferenc portréja

Választási Arcképcsarnok sorozatunk keretében, harmadikként Gyurcsány Ferenc portréját rajzoljuk meg az asztrológia eszköztárával.

Ő az egyik a bemutatásra kerülő politikusok közül, akinek neve mindenki számára ismerősen cseng, és alig akad ember, akinek ne lenne róla véleménye. Gyurcsány Ferenc a rendszerváltást követően megjelenő új politikai elit egyik legellentmondásosabb alakja. Az általános megítélés szerint személye megosztó. A mai napig senki sem tudja megmagyarázni, hogy széleskörű elutasítottsága mögött az elhíresült öszödi beszéd, vagy egyéb okok húzódnak meg. Többek között erre keressük a választ a kínai asztrológia sajátos látásmódján keresztül.

Gyurcsány Ferenc Pápán született, 1961. június 4-én. Születési dátuma a kínai asztrológia módszereivel leírva, jin fém Bivaly év, jin víz Kígyó hónap, jang föld Sárkány nap. Születési óráját nem ismerjük, bár asztrológiai körökben feltűnik egy kora délutáni időpont, ami jin föld Kecske órának felel meg.

A jin fém Bivaly évében született emberek általában kiemelkednek a tömegből, puszta fizikai megjelenésük révén. A középszerűségből való kiemelkedéshez azonban kell valami plusz, ami védjegyükké válhat és megkülönbözteti őket. Sok jin fém Bivaly érkezett küldetéstudattal és halad előre szívósan, és eltántoríthatatlanul az útján. Egy Bivaly szülött általában konzervatív, nagy munkabírással rendelkező személyiség. Higgadtan, racionálisan gondolkodik, meggyőződései mellett kitart, és ha teheti, mindent előre megtervez. Terveit véghez is viszi, ha környezete ezekben támogatja. Többnyire munkamániás és tudja, miért dolgozik. Fontos szerepet játszanak életében az anyagiak, a stabilitás megteremtése, és dühíti, ha pazarolják az idejét. Attól függő mértékben, hogy milyen más jegyek vannak mellette, a gazdasági ügyekhez alapból van egy affinitása. Általában érdeklik a szűkebb és tágabb környezetében történő események, és ha teheti, befolyásolni is igyekszik ezeket. Gyenge pontja a méltósága. Nem viseli el, ha más hívja föl a figyelmet a hibájára, inkább önszántából korrigálja. Mivel nem szeret veszíteni, ha ellene fordulnak, azt nagyon rosszul éli meg. A jin fém Bivaly évében születtek pl. Lady Diana, Barack Obama , Carl Lewis, Lotthar Matthaus …

Fenti tulajdonságok Gyurcsány Ferencben is felfedezhetők, személyisége azonban ennél jóval árnyaltabb és összetettebb. Ahol megjelenik, ott – nem csak magas termete, hanem kisugárzása révén is – azonnal ráirányul a figyelem. Nem azért, mert viselkedésével kivívja, hanem azért, mert az a típus, akit ösztönösen észrevesznek, és követni kezdenek, vagy ösztönösen tartanak tőle. Képlete erőteljes konstellációkkal van tele. Otthonosan mozog a versenyszférában, minden helyzetben feltalálja magát. Az emberek felé őszinte érdeklődéssel fordul és szívén viseli, hogy jobb és élhetőbb legyen a világ. Ezért tesz is a maga sajátos módján. Azt a szemüveget azonban, melyen keresztül a világot nézi, sokan már csak személye miatt sem akarják fölvenni. Akik megfordultak a társaságában és megérezték a kisugárzását, általában másképp vélekednek róla, mint akik csak a politikai propagandából ismerik a nevét.

Gyurcsány Ferencnek lételeme a munka, ennek ellenére alighanem kevés időt tölt az irodában. Folyamatosan mozgásban van. Hangulatember, igényli az egyedüllétet. Még közvetlen környezete sem tudja, mi jár a fejében, időnként tud meglepetést okozni. Meglátásai mély bölcsességről tanúskodnak, és nem csak kiszámítja, érzékeli is a lehetséges jövőt. Értékrendje szilárd, ha valami mellett elköteleződik, véleményét nem szívesen változtatja. Kiemelkedő üzleti érzéke van, neve védjegyet jelent a befektetők világában, akár önmagában, akár cégeiben és társulásaiban. Folyamatosan veszi és használja a kollektív tudatalattiban lévő információkat, vagy a felsőbb szférákból érkező sugallatokat, bár ezt nem tudatosan csinálja, mint ahogy a vezető szerepet is ösztönösen vállalja fel és ragadja magához. Természetével ellenkezne, ha átadná másnak. A problémákon képes felülemelkedni és a jövő távlatából szemlélni a dolgokat, előfordul azonban, hogy bár látja, halogatja a megoldást. Szellemileg sokszor elérhetetlen magasságokban jár. Kontrollmániás, erőskezű vezető, aki igyekszik érvényre juttatni saját elképzeléseit és akaratát. Pénz eleme megjelenik a hónap oszlop mennyei törzsében, ami azt jelenti, hogy köztudottan vagyonos, nevével találkozhattunk már a száz leggazdagabb magyar listáján. Bár igazából nem tudjuk, hogy mennyi a pénze, mert az üzleti titkait sosem fogja kifecsegni, a pénz raktár állatok megjelenéséből a horoszkópban sejtjük, hogy befektetéseit több helyen kezeli. Nem lehet egyszerű sem cégeinek vezetése, sem befektetései terén kiérdemelni a bizalmát és teljesíteni az általa megfogalmazott elvárásokat! Ő maga is igyekszik mindenből kihozni a legjobbat. Időnként igényli a váltást. Szüksége van újabb és újabb kihívásokra és újabb területek kipróbálására. Bár vannak dolgok, amikhez akár túlzottan is ragaszkodik, ha valami iránt elveszti az érdeklődését, azzal többé nem foglalkozik. Beleillhet ebbe az a kijelentése, miszerint nem kíván még egyszer miniszterelnök lenni. A bizalom sarkalatos pont számára. Érdekes, hogy az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány éppen Bivaly évben született meg, ami Gyurcsány Ferenc év oszlopát, a nyilvánossággal való kapcsolatát érintette. Jellemző habitusára, hogy utódját maga akarta kiválasztani! Nagyobb teljesítményekre szeret rápihenni. Viszonylag gyorsan regenerálódik. Van egy rejtett gyógyító képessége, amivel talán maga sincs tisztában. A főzés, a tűz elem használata kifejezett feltöltődést nyújt számára, ételeit valószínűleg a legnagyobb gondossággal alkotja.

Gyurcsány Ferenc elemzését nem zárhatjuk le pártja, a DK említése nélkül. Már csak azért sem, mert megbonthatatlan egységet alkot vele. A párt képletében szintén megtalálhatók azok a karakteres kombinációk, amelyek kikerülhetetlen erővé, egyik politikai pólussá teszik és alighanem több a szimpatizánsa, mint ahányan bevallják. Tény, hogy sem a DK, sem Gyurcsány Ferenc jelenlétéről nem lehet nem tudomást venni, akkor sem, ha folyamatosan változik a mögötte lévő tömegbázis, melyet 2018-ban láthatatlan erők befolyásolnak.

Adódik a kérdés, hogy miért vált ki a mai napig indulatokat? Ennek magyarázatát egyrészt abban látom, hogy ő és pártja asztrológiai értelemben is a Fidesz ellenpólusa és ennek a két, gyakorlatilag egy tőről fakadó, rendkívül karakteres pártnak, és a két, rendkívül karakteres vezetőnek a szembenállása kikerülhetetlen hatást gyakorolt az egész országra. Mindkettejük személyes felelőssége megjelenik az emberek fanatizálásában, az ország megosztottá válásában. Másrészt, erőteljes személyisége révén Gyurcsány Ferenc ha nem akar, akkor is vezet, hiányzik azonban horoszkópjából a fa elem, mely a hatalom eleme! Ez kölcsönözné számára a tekintélyt, az elfogadottságot és a diplomáciában elengedhetetlen tulajdonságokat. Ami hiányzik, azt sokszor tudat alatt, a hiányzó elemnek megfelelő tevékenységgel próbáljuk pótolni. Küldetéstudata valószínűleg ezért manifesztálódott éppen a politika területén. A hónap oszlopában lévő pénz (víz) elem azonban hiába támogatta, a sziklában nem tudott gyökeret verni a fa. Gyurcsány Ferencnek gondoskodó hajlama ellenére sincs meg ehhez a műfajhoz a hajlékonysága, mint ahogy a táncban is esetlen, ami szintén fa elem. Negatívumaként róják még fel, hogy sem a pártjában sem a kormányában nem volt képes integratív szerepre. Ennek, fentieken felül, számos oka lehet. Az ilyen karakterű emberek nem keverednek, nem hajlandók beleszürkülni az átlagba, innovatív gondolkozásmódjuk kiemeli onnan őket. Ezzel már önmagában kiválthatnak szélsőséges érzelmeket, megnyilvánulásokat. Ha pedig még képletesen a fát is vágják maguk alatt, előfordul, hogy kontrollálhatatlan szituációba sodródnak.

Gyurcsány Ferenc öszödi beszédét már sokan, sokféleképp elemezték, jelen írás szempontjából ez most nem releváns. Csupán érdekességként jegyzem meg, hogy elhangzásának és nyilvánosságra kerülésének idején, 12 évvel ezelőtt, a kínai asztrológiában a Kutya évét írtuk, mint ahogy idén is a Kutya évében járunk. A Föld elemnél gyakori, hogy míg a hegy kívülről rendíthetetlennek látszik, egy belülről induló folyamat a földrengés erejével hat. Nem tartom kizártnak, hogy az idei jang föld Kutya évében is kiderülnek olyan ügyek, amelyek felpiszkálják a nyilvánosságot és mind az ország, mind a politikai szereplők számára, kiszámíthatatlan következményekkel járnak.