You are currently viewing Választási arcképcsarnok 5. rész, Vona Gábor

Választási arcképcsarnok 5. rész, Vona Gábor

Az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió, Arcképcsarnok sorozatának ötödik részében Vona Gábor portréját rajzoljuk meg a kínai asztrológia eszköztárának segítségével. A kérdések most is ugyanazok, amikre az előző jelöltek esetében is kerestük a választ. Hogyan viszonyulnak a nyilvánossághoz az abban az évben született emberek általában? Mi jellemzi a jelölt munkastílusát, vezetői kvalitásait, döntési mechanizmusát, a gazdasághoz, az ország ügyeihez való affinitását?

Vona Gábor a Jobbik elnöke, az új politikai generáció népnemzeti irányultságú képviselője. Nyilvános születési dátuma 1978. Augusztus 20. A kínai asztrológia szerint ekkor jang föld Ló év, jang fém Majom hónap, jang fa Tigris napja volt. A születési órája nem ismert.

Születési évének jellemzői szerint

Ugyanabban az évben született, mint az előzőleg már bemutatott Szigetvári Viktor. Hogy személyiségükben mekkora a különbség ez is azt mutatja, mennyire nem lehet a kínai horoszkóp esetében sem csak a születési évet figyelembe venni. Ezen felül még nagyon sok szempontot és összefüggést vizsgálunk egy ember jellemének feltárásához. Első pillantásra szembetűnő, hogy míg pl. Szigetvári Viktorra mennyire jellemző a Ló jegy által képviselt megtestesült elegancia, Vona Gáborról ugyanez nem mondható el, mert a horoszkópja többi jegye alapján számára nem ez a fontos. Sármja azonban vitathatatlan, épp a minap jelent meg a sajtóban, hogy a magyar nők egy része őt tartja az egyik legvonzóbb politikusnak. A jang föld Ló általános tulajdonságai rá is érvényesek.

Első látásra maga a jang föld, a kőszikla állhatatos, kitartó, megközelíthetetlen energiája jelenik meg, ami az egyik legerősebb ló típussá teszi a jang föld lovat. A ló fáradhatatlanul cselekvő, temperamentumos egyéniség, aki bírja a terhelést. Kedveli a társaságot és népszerű az emberek körében. Jellemzően optimista a jövőt illetően. A szabadságvágy és a szabad szellem vezérli. Ha valami lelkesíti, hatalmas vehemenciával veti bele magát. Alapos és magabiztos, elszántan száll síkra a közösség érdekeiért. Jó a kommunikációs készsége, szeret és tud is beszélni, igyekszik mindenkit meggyőzni a maga igazáról. Éles elméje gyorsan reagál, nem probléma számára egy nyilvános vita. Nagyon intelligens és figyeli a környezete rezdüléseit. Szinte bárhol feltalálja magát. Ragaszkodik az elveihez, tudja mit akar, a korlátozásokat nehezen tűri. Amit kigondol, véghez is viszi. Saját elképzeléseit nem szorítja háttérbe a mások kedvéért. Vezetőként hajlamos a környezetét nyomás alatt tartani. Ő az a fajta ló, aki „jön és letapos mindent”. Mint a ló jegyűek általában, ő is hajlamos túlhúzni, túlzásba vinni dolgokat. Stabilnak tűnő álláspontja átcsaphat szélsőségekbe. Jellemzően épp szélsőséges nézetei okán vált ismertté Vona Gábor neve.

A ló évében született politikusok pl. Viktor Andrijovics Juscsenko, Jean-Claude Juncker, Aleksander Kwaśniewski, Angela Merkel

Jellemrajza a horoszkópjában lévő összefüggések alapján

Vona Gábor szélsőséges politikus, megosztó személyiség, akit vagy nagyon szeretnek és bástyaként tekintenek rá, vagy kerülik és félnek tőle. Saját eleme a jang fa, épp mint Orbán Viktornak, azzal a különbséggel, hogy Vona Gábor fája nem magányosan áll, plusz erős a gyökere. (Földi ág jang fa tigris.) Ez meglehetősen stabillá és akarnokká teszi. Őszinte, megingathatatlan jellem, tiszteletet parancsoló kisugárzással. Stratégiai érzéke kiemelkedő, célkövető, elkötelezett vezető. Ha valamit elhatároz, nem győzhető meg egykönnyen, nehezen változtat álláspontján. Kreatív és ötletgazdag, felülről látja a nagy egészet, az apró részletekre azonban nem terjed ki a figyelme. Munkájában megbízható, felelősségteljes, a státusz fontos számára. Rendkívüli a teherbírása, sok embernek ő a támasza. Főnökként távolságtartó, tiszteletet parancsoló, nem túl empatikus, cseppet sem bratyizós típus. Bár jó, ha van körülötte egy csapat, akkor boldogul a legjobban, ha nem vár másokra. A Nap oszlopában lévő, megnyerő Tigris tovább erősíti a függetlenségét és fokozza a kiszámíthatatlanságát, merészséget és kalandvágyat kölcsönözve neki. Vona Gábor azonban nem csak a Tigris jelenléte miatt viseli nehezen a kötöttségeket.

Egymással szembenálló Hónap és Nap oszlopa (jang Fém és jang Fa), mutatja az ütközést a szabályokkal, a fennálló renddel, az önfejű és öntörvényű személyiségét. Legerősebb motivációja, hogy a legjobb legyen, hogy legyőzze a kihívásokat, az ellenfeleket, a riválisokat. Nem irányítható, sem elnyomni, sem betörni nem lehet. Nem hunyászkodik meg, és nem alkalmazkodik a fennálló rendhez. Csak a saját értékrendje számít, csak azokat a szabályokat fogadja el, amivel egyetért. Bármit véghez tud vinni, akár a győzelmet is. A horoszkópjában lévő elemeket figyelembe véve esélyes, hogy hatalomra kerülése esetén az ő szabályai szerint, az orbáni hatalmi logika alapján rendezné be Magyarország politikai felépítményeit. Ha figyelembe vesszük, hogy mindkettőjük saját eleme a jang fa, egy koalíció sem zárható ki, amiben valódi együttműködés azonban nem alakulna ki. A jang fa tanulnivalója az, hogy megtanuljon másokat is meghallgatni, egészen addig azonban, míg erre nem ébred rá, a neki nem tetsző hangokat figyelmen kívül hagyja, vagy elhallgattathatja.

A nap és hónap oszlopában lévő Tigris és Majom szembenállása Vona Gábor küzdőszellemét még tovább fokozza. Ez az állás az akarat manifesztációja, tulajdonosa fél lábbal a jövőben él, idő kell neki, hogy keresztülvigye az akaratát és ehhez az idő múlásával egyre közelebb kerül. Ezzel az állással nemcsak elszánt, hanem kegyetlen is tud lenni és sosem bocsájt meg, ha elárulták, mint ahogy azokat is megjegyzi, akik jók voltak hozzá. Küzdőszelleme olyan erős, hogy életét a világ elleni harcként éli, amíg rá nem jön, hogy ez nem szükséges.

Vezetői kvalitás, döntési képesség, felelősség

Vona Gábor a hónap oszlopában lévő dupla jang fém szerint erős, magabiztos, igazi vezető, aki szeret a saját szabályai szerint dolgozni és jól érzi magát magasabb pozíciókban, ahol szava van. Igazából van is tekintélye, mert ez a két fém a Hatalom eleme. Munkájában igyekszik minél meghatározóbb helyet kiharcolni magának. Ha elköteleződik egy ügy mellett, azért erőn felül is kiáll, rengeteg energiát fektet a munkájába. Nehezen megvesztegethető, munkáját személyes ügyként kezeliSosem tétlenkedik. A jang fém maga a Harcos, a bátorság, a tisztesség, a becsület és a döntés energiája. Kifejezetten fontos számára, hogy legyen célja, legyen miért harcolnia, ehhez mind a fizikai, mind a mentális ereje megvan. Cél nélkül csak vagdalkozna. Stílusa szókimondó, nyers és részvétlen, ami tükrözi rugalmatlan személyiségét. Kompromisszumot nehezen köt, saját elveit követve él. Bár a rideg külső érző szívet takar, érzelmeit nem vállalja fel, mert a gyengeséggel azonosítja. Mint ahogy a hibáit is. Mindig az élvonalban akar lenni. Barátait és szövetségeseit vértestvérnek tekinti, azok mindennél fontosabbak számára, viszont ha csalódik, ugyanilyen gyorsan ellenük is tud fordulni. Belső körébe kevés ember kerülhet be. Nemes lelkű, a jó ügyek mellett bármikor elköteleződik, védelmezi a gyengéket és elesetteket, vagy azokat, akik nem tudják megvédeni magukat. Nem zavarja azonban ezek védtelensége, ha megtorlásról, leckéztetésről, vagy ellenfélről van szó.

A földi ágban lévő, rendkívül eszes és találékony Majom fokozza az elszántságát, hogy jobb akarjon lenni másoknál. Ennek érdekében mindent bevet. A Majom újító és kockázatvállaló, rafinált, leleményes és életrevaló. Jó spekuláns és nagyon jól tud másokat manipulálni, hogy elérje a célját. Sokszor saját magát is túlmanipulálja és észre sem veszi, ha átgázol valakin. A Tigrissel való szembenállása türelmetlenné, türelmetlensége pedig meggondolatlanná, csapongóvá, következetlenné és hazardírozóvá teheti. Ez némiképp ellentmond az elején, a jang fánál említett következetes, célkövető magatartásnak, ez az ellentmondás azonban benne van Vona Gáborban. Időnként az érzelmei irányítják. Mind a jang fém, mind a Majom erősíti azonban bátorságát, magabiztosságát, a fáradhatatlan célratörését, mely a tettek emberévé, karizmatikus vezetővé teszi. A struktúra veszélye, hogy szélsőséges megnyilvánulása esetén agresszív, bosszúálló, ellentmondást nem tűrő, ellenségképet kereső, autoriter vezetői hatalom kiépítésére ösztönözheti a horoszkóp tulajdonosát.

Vona Gábor aktuális, jang fa Patkány szerencseoszlopa 2014-ben kezdődött és 2024-ig tart. Ez még makacsabbá, még kitartóbbá teszi. Mutatja azt is, hogy státusza erősödik, sok ember követi és sokan kíváncsiak a mondandójára. Amibe belefog, amellett kitart és bármi áron véghez is viszi. Ebben az időszakban, a Ló-Patkány oppozíció miatt, megnövekedett fordulatszámon él és minden külvilági történésre felpörgetett reakciót ad. Ezt az idei évben fokozza a képletében létrejövő tűz trigon, ami egyrészt erősíti a meggyőzőképességét, másrészt a szándékát, hogy az általa preferált ügyet minél sikeresebben kommunikálja. Az erős tűz és az erős víz harca fokozza a szélsőséges hajlamot. A patkány nemcsak a reakcióit, hanem a megérzéseit is fölerősíti, pontosan tudja, mikor kell a tüzet és mikor a vizet bevetni.

Egy jang fém – jang fa oppozícióval rendelkező képlet tulajdonosáról érdemes még tudni, hogy az idő előrehaladásával nagyon sokat változik, a régi körülményeket kinövi. Igazán sikeressé akkor tud válni, ha a jang fa növekedését a fém elemeivel szabályozni tudja és elkerüli a vadhajtásokat, a becsület, a tisztesség és az Univerzum általános törvényei mentén haladva. Az idei év különösen erős elszántságot, erőt és energiát ad Vona Gábor számára ahhoz, hogy boldoguljon a kihívásokkal, anélkül, hogy bárki másra várna. A Nyúl hónapjában zajló kampányfinis egyébként is növeli a kampány lendületét és hajlamossá tesz arra, hogy piedesztálra emeljünk eszméket és embereket, és hinni kezdjünk a választási ígéretekben. A valóság majd később derül ki.