You are currently viewing Választási arcképcsarnok az asztrológia nézőpontjából, 2. Szigetvári Viktor portréja

Választási arcképcsarnok az asztrológia nézőpontjából, 2. Szigetvári Viktor portréja

Az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió, tekintettel a közelgő választásokra, “Választási arcképcsarnok, az asztrológia nézőpontjából” címmel sorozatot indított.Ebben azoknak az arcképét igyekszünk a kínai asztrológia módszerével fölrajzolni, akik vállalták a miniszterelnöki jelölést. Kérdéseink, melyekre keressük a választ. Hogyan viszonyulnak a nyilvánossághoz az abban az évben született emberek általában? Mi jellemzi a jelölt munkastílusát, vezetői kvalitásait, döntésmechanizmusát, a gazdasághoz, az ország ügyeihez való affinitását?

Második, bemutatásra kerülő jelöltünk Szigetvári Viktor.

Az „Együtt” elnökségi tagja és miniszterelnök jelöltje. Nyilvános születési dátuma 1978. október 16. A kínai asztrológia szerint ekkor jang föld Ló év, jang víz Kutya hónap, jin fém Disznó napja volt. Születési órája nem ismert.

Születési évének jellemzői szerint

A kínai asztrológiában a ló maga a megtestesült elegancia, és a cselekvést képviseli. Szülöttei általában népszerű, módszeres és fáradhatatlan emberek.

Szigetvár Viktor a Ló évében született, így érvényesek rá a Ló általános tulajdonságai, amilyennek a nyilvánosság látja. Sármos és elegáns, energikus, temperemantumos személyiség. Legfőbb jellemzői a szabadságvágy és a szabad szellem. Jó vezető, környezetét is ösztönzi a magasabb teljesítményre, a saját magának diktált tempón keresztül. Megnyilvánulásai spontának és őszinték, barátságos, nyíltszívű ember. Ha valami lelkesíti, hatalmas vehemenciával veti bele magát.  Alapos és magabiztos, elszántan száll síkra a közösség érdekeiért. Kedveli a társaságot és jól bánik az emberekkel. Hatásos szónok, beszéde meggyőző erejű tud lenni. Kedveli a vitákat, elméje éles és gyorsan reagál. Ügyelnie kell rá, hogy ezt a gyorsaságot nehogy megbánja. Érdeklődési köre változatos. Kivételes teherbíró képességgel rendelkezik, előfordul azonban, hogy túlvállalja magát. Kulcskérdés nála a bizalom! Kételkedésre hajlamos. Szabálykövető, azt viszont nem tűri, ha értelmetlen szabályokkal akarják korlátozni. Nagyon intelligens és figyel a környezetére. Szinte bárhol feltalálja magát. Gondoskodó, gyakran segít másokon. A verseny inspirálja. Igényt tart mások elismerésére és biztatására. Időnként megmakacsolja magát. Jellemző rá az optimizmus és a derű. Változó hangulatait nem rejti el. Sérelmein hamar túljut, viszont ha elbukik, nehezen áll talpra. Pénzügyekben körültekintő, ritkán vannak anyagi gondjai. Cselekedeteit nem a vagyon felhalmozása hajtja.

A Ló jegyének szülöttei hajlamosak túlhúzni a dolgokat, bár a jang föld Ló évében születettek jól kezelik túlzásra hajlamosító tulajdonságaikat. Óvatosabbak, nyugodtabbak és kiemelkedő hatékonysággal dolgoznak. Jellemző rájuk a logikus gondolkodás, döntéseik megfontoltak. Jó üzleti érzékkel kezelik a pénzügyeket. Népszerű, független személyiségek, környezetük nagyra tartja őket. Elképzeléseikhez ragaszkodnak, mindig véghez viszik, amibe belefogtak.  

A ló évében született politikusok pl. Viktor Andrijovics Juscsenko, Jean-Claude Juncker, Aleksander Kwaśniewski, Angela Merkel

Szigetvári Viktor jellemrajza a horoszkópjában lévő összefüggések alapján

Politológus, politikai kommunikációs szakember. Az új politikai generáció tagja, igazi terepe a kommunikáció. Nem diplomatának szánta az ég, de nem is kétkezi munkásnak, intellektuális, konstruktív, elemző elme. Jó tanácsadó. A háttérből irányítja a dolgokat, fölöslegesen nem beszél, és nem tolja magát előtérbe. Ahol viszont megjelenik, azonnal magára vonja a figyelmet és mély benyomást tesz stílusa és eleganciája révén. Kifogástalan öltözékével mindig megtiszteli a partnereit és környezetét. Üzleti élethez igazodó testbeszéde is alátámasztja hitelességét. Megszólalásai nem kinyilatkoztatások, azokban szakmai alázat van, és nem kérkedik a tudásával. Kommunikációja eredeti, átgondolt és megalapozott. Harmonikus, elvhű személyiség, adott szavát minden esetben megtartja. Első látásra sziklának tűnő, csiszolatlan gyémánt. Intuíciós készsége fejlett, tudásvágya mély, szeret olvasni, tájékozódni és folyamatosan képezi magát. Érdeklődik mások problémái iránt, segítőkész, jóhiszemű. Igényli a teret maga körül, állandó mozgásban van. Szorgalmával eléri, hogy környezete felnézzen rá.

A horoszkópjában időlegesen létrejövő tűz túlsúly alkalmat ad számára, hogy megcsillantsa értékeit, kilépjen a nyilvánosság elé és hatalmi pozícióban is megméresse magát. Mindezt, időt és fáradtságot nem sajnálva, szolgálatnak tekintve, szakmai szempontokkal, racionálisan alátámasztva. Saját elmondása szerint születendő gyermeke jövőjét is figyelembe véve. Érdekesség, hogy számára a gyermeket szintén a tűz elem képviseli.

Vezetői kvalitás, döntési képesség, felelősség

Szigetvári Viktor jó vezető, aki szeretne valami maradandót véghezvinni. A mércét magasra teszi. A felmerülő feladatokkal mélyen foglalkozik és felkészülten vág neki. A tökéletesség iránti igény megjelenik a teljesítményében is. Nem könnyű neki megfelelni, viszont nem vár el semmi olyat, ami ő maga is ne tenne meg. Tárgyaló készsége kiemelkedő, ügyel a kapcsolatai működőképességére. A renoméja a gyenge pontja, az egyetlen dolog, ami miatt képes elragadtatni magát. A bírálatokat nehezen viseli. Hibáját minden esetben korrigálja, legjobb, ha meghagyva a méltóságát, erre időt adunk neki. Különlegesen kreatív. Munkája precíz és részletekbe menő, szeret csapatban dolgozni és képes csapatot kovácsolni. Hozzáértő emberekkel veszi körül magát, akik különböző szemszögből világítják meg a részleteket. Csapatának abban is fontos szerepe van, hogy elvégezzék a munkának azt a részét, amivel ő nem szívesen foglalkozik. Ott tud nagyot alkotni, amiben szakértelme és önállósága van. Kerüli a kötöttségeket, mint ahogy a zavaros dolgokat is.

Nem a tekintélyelvű vezetés híve, neki magának is szellemi szabadságra van szüksége. Döntéseit igyekszik megfontoltan, higgadtan meghozni. Minden információnak utána jár és keresi a válaszokat. Kiváló kapcsolatteremtő, remek közvetítő, a határvonalat azonban minden esetben meghúzza. Nem bratyizós, nem szívesen vegyül, és ha valamit gyűlöl, az a dilettantizmus. Az uram-bátyám világ nem az ő stílusa. Döntéseiért vállalja a felelősséget, mint ahogy az ország sorsáért is felelősséget érez. Gazdasági affinitása adott, van egy hatodik érzéke, melynek azonban nem mindig hisz, inkább a racionális szempontokat helyezi előtérbe. Veleszületett bölcsessége révén, az elveszett helyzetekből is ki tudja hozni a legjobbat!

Valójában sokkal több lakik benne, mind tudásban, mind érzések és mélységek terén, mint amennyit a világ elé tár, bár tény, hogy amibe belefog azt egyedi módon, mesterien csinálja. Kérdés, hogy saját magához hogyan viszonyul egy ilyen „akasztják a hóhért” helyzetben. Kiáll-e magáért saját kampányában, valami figyelemfelkeltő húzással, vagy – próbának tekintve – egy az egyben a választókra bízza, hogy észrevegyék mindazok alapján, amiket eddig letett az asztalra.