You are currently viewing Választási arcképcsarnok az asztrológia nézőpontjából, 1. Dr. Gémesi György portréja

Választási arcképcsarnok az asztrológia nézőpontjából, 1. Dr. Gémesi György portréja

Az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió, a közelgő választásokra tekintettel sorozatot indít, a következő címmel. “Választási arcképcsarnok, az asztrológia nézőpontjából”. Ebben azoknak az arcképét igyekszünk a kínai asztrológia módszerével felrajzolni, akik esélyesek az ország, benne a gazdaság állapotára hatással lévő vezetők egyikévé válni.

A sorozatban mindenkit egyforma szempontok szerint értékelünk. Kérdéseink, amelyre keressük a választ. Mi jellemzi az abban az évben született embereket általában, milyennek látja a jelöltet a nyilvánosság? Mi jellemzi a munkastílusát, vezetői kvalitásait, döntési mechanizmusát, a gazdasághoz, az ország ügyeihez való affinitását?

Első, bemutatásra kerülő jelöltünk Dr. Gémesi György

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, az Új Kezdet pártelnöke, az LMP választási koalíciós partnere.   Nyilvános születési dátuma 1956. január 3. A kínai asztrológia szerint ekkor jin fa Kecske év, jang föld Patkány hónap, jin föld Kígyó napja volt. A születési óra nem ismert.

Születési évének jellemzői szerint

Szabad szellemű, született diplomata. A nyilvánosság perfekcionistának láthatja, aki mindig a tőle telhető legjobbat nyújtja. Jóindulatú, rugalmas, nagyra törő és rendkívül kreatív. Mint a legtöbb kecske jegyű ember, egy adott sportágban is megállja a helyét. Tudjuk, hogy ez esetében egy sikeres vívó múltat jelent. Született alkotó, boldoggá teszi a művészeti tevékenység, mely Gémesi Györgynek, szabadidejében jelenleg a színház.

További jellemzők, melyek általánosan igazak a vele egy évben születettekre: pl. az egyedi ötletek, amibe ha belevág, az eredmény minden képzeletet felülmúlhat. Nem nyomják át mindenáron az akaratukat, lehetőség szerint kerülik a konfliktusokat. Olyan megoldásokkal állnak elő, amelyek másoknak eszébe sem jutnak. A Kecske a Hold analógiája is, nagyon jó megérzéseket és változékony hangulatot kölcsönöz szülötteinek, akik szeretnek jól élni, gondoskodók, sőt nagylelkűek, és szociálisan érzékenyek. Szeretik a közösséget, ami inspiráló hatással van rájuk. Fontos számukra a biztonságos, stabil környezet, bár tudjuk, hogy a Kecskék képesek megélni a sivatagban, vagy a sziklák tetején is, és mindig megtalálják a kapaszkodókat, hogy a magasba jussanak. A jin fa Kecskék baráti köre általában széles és sok különböző tevékenységben vesznek részt.

Híres emberek, akik a Kecske évében születtek

Bill Gates, Steve Jobs, Julia Roberts, Roberto Baggio, Eckhardt Tolle, Joshi Bharat, Demján Sándor, Bálint Gazda, hogy csak néhányat említsek.

Dr. Gémesi György jellemrajza a horoszkópjában lévő összefüggések alapján.

Orvos, vívó, politikus. Neve nem ismeretlen, régóta a politika és a közélet egyik meghatározó alakítója. Hosszú évek óta dolgozik a közösségért. Horoszkópját tekintve erre belső késztetése van. Született diplomata. Céljait soha nem téveszti szem elől, ezek érdekében ügyesen tárgyal és lavírozik. Segítőkész, udvarias, szociálisan érzékeny politikus, aki mondanivalóját képes fogyaszthatóan becsomagolni. Mindezt állhatatosan, szilárd elvek mentén teszi. Stabil, megbízható személyiség, mindig számíthat rá a környezete. Ennek érdekében hajlamos magát túlvállalni. Előszeretettel végez egymással párhuzamos tevékenységeket. Lehetetlent nem ismer, a helyzeteket hamar átlátja és meg is oldja. Bár a korlátozást nehezen bírja, sikerének érdekében hajlamos az opportunizmusra.

Összességében szimpatikus és jóindulatú, akinek jó a közelében lenni, mert tiszta és őszinte érdeklődéssel fordul a másik ember felé. Sármos, bölcs és intelligens. Nagy energiamezővel rendelkezik, amely különleges hatással van környezetére. Nem törekszik arra, hogy a társaság középpontja legyen, mégis biztonságot sugároz a jelenléte. Empátiakészsége felbátorítja a közelében lévőket és olyan dolgokat is megosztanak vele, amit másnak nem szívesen mondanának el. A vele való találkozások emlékezetesek, mert belülről jövő késztetése fölemelni az embereket. Igazi ereje azonban vészhelyzetben jön felszínre.

Vezetői kvalitás, döntési képesség, felelősség

Felelősségteljes, gondoskodó alkat, aki kész az életét a közösség szolgálatába állítani. Bármibe belefog, az fajsúlyossá és hitelessé válik, miközben magán viseli személyiségének lenyomatát. Kizárólag olyan dolgokba kezd, amiben hisz. Késztetései a lélek mélységéből indulnak, ami a világban tiszteletet és elismerést vált ki. Olyan pluszt tud belevinni a dolgokba, amitől azok jobbak lesznek, „élővé” válnak. Egyébként is az a típus, aki munkája révén képes, ami van, abból kihozni a legjobbat. Racionálisan gondolkodik, bár időnként elragadják az érzelmei. Gazdasági ügyekhez való affinitásához nem fér kétség, az egész horoszkópot áthatja egy gyakorlatias, pénzorientált gondolkodásmód. Képes megszervezni és leosztani a munkát, bár igazából az a legjobb, amit ő megcsinál.

A nagyobb horderejű, tágabb környezetét érintő kérdésekben nem törekszik arra, hogy egyedül döntsön, azt az illetékes testületre bízza. Szűkebb, szakmai döntéseknél azonban nem szívesen kérdez, a rendelkezésére álló tudás és tapasztalat szerint dönt. Sokszor túlzottan ragaszkodik az elveihez. Azokban a témákban, amikben nem mozog otthonosan, igyekszik minél több és minél mélyebb információt, ha kell szakértői véleményt begyűjteni, és a döntés előtt több lehetséges kimenetelt is lejátszani.

Pályája nem a klasszikus politikai pálya. Különféle stációkon át, saját elképzeléseitől vezérelve, szilárd elveinek és erkölcsi követelményeinek megfelelően, a saját útját járja. Kompromisszumkészsége és diplomáciai érzéke révén jól tud disztingválni. Nagyon jók a megérzései és a meglátásai, pontosan tudja, mit kellene tenni. Akik csak felületesen ismerik, meglepődnek rajta, hogy bizonyos dolgok érdekében mennyire határozottan tud fellépni!

Szűkebb környezetének megbízható szereplője, folyamatosan és kitartóan teszi a dolgát. A maga területén kiváló szakember, aki átlátja a feladatokat, képes őket kezelni és igyekszik maga körül stabilitást biztosítani. Kedves és udvarias viselkedése mögött van egy távolságtartás, amellyel privát szféráját és hivatali dolgait szétválasztja. Érzései és tudása mélységét valójában kevesen ismerik. Amit a szűkebb környezetéért tesz, annak tágabb körben is érezhető a hatása és viszont.

Szűkebb környezetében gyakorlatiasabban és határozottabban képes vezetőként működni, mint az országos politikában, ez az ő igazi közege és ezen keresztül alakítja tágabb környezete, az ország dolgait is. Képes arra, hogy összehozzon és összefogjon egy csapatot, nem véletlen fémjelzi a neve pl. az Önkormányzatok Szövetségét.

Összességében véve affinitása, cselekvési készsége, jövőbe látó képessége, döntési képessége és felelősségérzete is megvan ahhoz, hogy utat mutasson mindazon problémák, előttünk álló kihívások megoldásában, amik az emberek többségében még nem is tudatosultak, a jövőben mégis szembe kell velük nézni.